سکوت را بشکنید، انسانیت در خطر است

حملات ویرانگر دولت ترکیه علیه ملت کورد در مناطق شمالی کوردستان روز به روز شدیدتر می‌شود،  طی چند هفته گذشته بیش از صد نفر غیر نظامی در جریان حملات و بمباران های ترکیه کشته شده اند،  ۵۴ نفر از کشته شده‌گان کودک هستند.

دولت ترکیه جنگی سراسری علیه ملت کوردستان را به شدیدترین  شیوه ممکن ادامه می دهد،  شهر و خانه های مردم را ویران می کند

 ارتجاع و فاشیسم نظام مند وجود انسان و کرامت انسانی و موجودیت یک ملت را تهدید می کند،  آنچه دولت ترکیه انجام می دهد مصداق بارز نسل کشی و ژنوساید است، جنگ تمام عیار،  کشتار مردم،  محاصره شهرها و جلوگیری از ارسال هر گونه کمک رسانی پزشکی و غذایی،  جنایت هایی هستند که حاکمیت ترکیه در سکوت و بی توجهی جامعه بشری علیه ساکنین کوردستان مرتکب می شود.

لازم است در این برهه زمانی اقدامات و کنش های لازم و ضروری انجام گیرد،  لازم است جامعه بشری بخصوص ملت کورد سکوت را شکسته و به پشتیبانی و حمایت  از مقاومت ملت کوردستان در شمال کوردستان بشتابد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن محکوم نمودن جنایت‌هایی دولت ترکیه از جامعه جهانی،  بخصوص جامعه کوردستان می خواهد،  به اقدامات ضد انسانی و جنایت های دولت ترکیه اعتراض کرده و حمایت و پشتیبانی خود را از مردم و جامعه شمال کوردستان اعلام نمایند.

همزمان سکوت معنادار سازمان ملل،  اتحادیه اروپا،  کشورهای عضو سازمان ملل و  اتحادیه مذکور را مورد اعتراض قرار داده و متذکر می شود اما که این ارگان ها و کشورها با سکوت خود در برابر  قتل عام مردم و ویرانه این منطقه از کوردستان توسط دولت ترکیه،  این تصویر را در ذهن متبادر می کنند که با اقدامات ضد بشری حاکمیت ترکیه همراه و موافق هستند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان تاکید می کند که آنچه دولت ترکیه انجام می دهد مصداق بارز و عینی نسل کشی می باشد،  خسارتی انسانی که به هیچ شکل قابل جبران نخواهد بود.

لذا از ملت کوردستان و سایر آزادی خواهان درخواست می کنیم،  اعتراضات  خود  را نشان داده و به یاری مردم جنگ زده شمال کوردستان بشتابید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان