استان کوردستان ۵ هزار مهندس کشاورزی بیکار دارد

جمعیت حقوق بشر کوردستان:حامد قادرزاده مدیر اتاق فکر و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان گفته است: در حال حاضر 5 هزار مهندس کشاورزی بیکار در استان کوردستان وجود دارد که بیش از ١٠٠  نفر آن‌ها از طریق سازمان سنجش برای استخدام معرفی شدند که فقط ١٦  نفر از آنان آزمون استخدامی دادند.

وی با اشاره به افت شدید کیفیت آموزش که امروزه به مدرک‌گرایی تبدیل شده، اظهار کرده: امروز دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی برای پر کردن خلأهای مادی فارغ‌التحصیلان بیکار را به سطح دکترا برده اند.

لازم بە ذکر است کە بیکاري در سە استان سنە(کوردستان) ، کرماشان و ایلام  همواره با آمارهاي ضد و نقيضي از سوي مديران و مسئولان دولتی ارائە میشود بە عنوان مثال  در سال  ٩٣ طبق اظهار نظر علوي نماينده سنندج شمار بيکاران در اين استان را ١٥٠  هزار نفر اعلام شد کە با يک بررسي ساده نرخ بيکاري در کردستان را بالاي  ٤٠ درصد دانست و در ابتدای سال  ٩٤ مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را در کردستان بیش از ١٦  درصد اعلام کرد که براساس این نرخ،پس از لرستان در جایگاه دوم کشور از نظر بیکاری قرار گرفته است و در سال ٩٤ سە استان سنە(کوردستان) ، کرماشان و ایلام   نیز نرخ بیکاری بە ترتیب  مابین ٢٨ و ٣٢ درصد اعلام شدە است.نرخ بیکاری ۴۰ درصدی جوانان ایلامی در مقایسه با نرخ  ۲۷.۲ درصدی متوسط کشوری؛ نرخ بیکاری ۲۵ درصدی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی استان موردی قابل تامل است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان