بی خبری از سرنوشت یک شهروند بازداشت شده

ک.م.م.ک:

براساس گزارش های دریافتی یک شهروند با هویت ناصح طه زاده ، اهل پیرانشهر که دی ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در زاهدان ربوده شده از سرنوشت وی هیچ اطلاعی در دسترس نمی باشد.

لازم به ذکر است که ناصح طه زاده دانشجو می باشد .
شایان ذکر است که تا لحظه انتشار این خبر از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند هیچ اطلاعی در دسترس نمی باشد.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید