گزارش نقض حقوق بشر در ماه ژانویه سال۲۰۲۳

ک.م.م.ک:
گزارش نقض حقوق بشر در ماه ژانویه ۲۰۲۳، تلاش جمعیت حقوق بشر کوردستان است کە با استناد به گزارش های که این سازمان حقوق بشری جمع‌آوری کرده است، جمع بندی شده است.
این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری، گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان را به تصویر می‌کشد.
حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض کرده و هموارە بە این سیاست ادامە دادە است. نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از سوی حکومت ایران انجام می‌گیرد.


اعدام
در ادامه سیاستهای غیر انسانی و خصمانه حکومت ایران در این ماه نیز شاهد اعدام ۲۱ نفر از هموطنان بودیم.
بازداشت و زندان
بازداشت و زندانی‌کردن شهروندان در این ماه نیز کماکان رو‌به افزایش بوده وطبق آمار جمع بندی شده در این ماه به طور کلی ۱۹۲تن از هموطنان مان درکوردستان بازداشت شده اند که از این تعداد ۲۹ نفر به حبس محکوم گردیده اند، بیش از ۲۰ تن از آنها کودکان و نوجوان همچنین ۱۶ تن از بازداشت شده‌گان نیز زن بوده که از این میان ۶ تن از آنها به حبس محکوم شد‌ه‌اند.


کولبران و کاسبکاران
شلیک مستقیم نیروهای مسلح سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به زخمی شدن ۸ کولبر و کاسبکار انجامید، همچنین ۲ کولبر نیز به دلیل سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داده اند.
قتل و خودکشی
شمار خودکشی‌ها کماکان رو به افزایش است و متاسفانه شاهد افزایش خودکشی شهروندان و بخصوص نوجوان زیر سن ۱۸ سال بودە‌ایم. در این ماە بیشتر از ۸ تن از شهروندان خودکشی کرده اند. بیشتر از ۳ زن کشته شده و بیش از ۴ زن دیگر نیز اقدام به خودکشی کرده اند، همچین ۱ مرد نیز اقدام به خودکشی کرده است.

تجمعات مردمی
در این ماه نیز ۳ تن از شهروندان در جریان اعتراضات مردی در شهرهای مختلف کوردستان کشته شدند، که ۲ تن از آنها در زیرک شکنجه در زمان بازداشت و ۱ شهروند دیگر به دلیل شدت جراعات وارده نیروهای سرکوبگر حکومت ایران کشته شدند

در انتها جمعیت حقوق بشر کوردستان، از جامعە و ملت کوردستان میخواهد، جهت دستیابی بە حقوق قانونی و طبیعی خود کوشا بودە و هرگونە موارد نقض حقوق بشر را رسانەای کردە و جهت ایجاد جامعەای آزاد کوشا باشند.

دیدگاهتان را بنویسید