احضار یک روحانی اهل سنت به دادگاه شهر شویشه

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۲۶ دی ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک روحانی با هویت ماموستا مادح کرمی, امام جماعت روستایی هویه از توابع شهرستان سنندج به دادگاه شهر شویشه احضار گردید.

براساس گزارشات دریافت، نهادهای امنیتی حکومت ایران نامبرده را به اتهام حمایت از اعتراضات مردمی، تبلیغ علیه نظام و اختلال و تشویش در اذهان عمومی  به دادگاه روحانیت در شهر همدان احضار کرده‌است.

در همین چارچوب، یک شنبه ۲۵ دی ماه سال جاری یک روحانی دیگر با هویت ماموستا حسن فتحی خضرلکی امام جمعه روستای قازلیان از توابع شهر بوکان از سوی نهادهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید