آزادی موقت ۲ فعال مدنی پیرانشهر از زندان با تودیع قرار وثیقه

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌های دریافتی، دوشنبه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۱ خورشیدی، قادر پاک‌نهاد فعال مدنی شهرستان پیرانشهر با تودیع قرار وثیقه ۹ میلیارد تومانی به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان حکومت ایران در نقده آزاد شد.

شایان ذکر است، این فعال مدنی در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه سال جاری از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت و در طی مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم شده بود.

در همین چارچوب، یکشنبه ۱۸ دی‌ماه نیز یک فعال مدنی دیگر شهرستان پیرانشهر با هویت خدر محمدی با تودیع قرار وثیقه ۴ میلیارد تومانی به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان حکومت ایران در نقده آزاد شد.

این فعال مدنی در تاریخ ۴ آذرماه توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده بود و در طی مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم شده بود.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید