ضرب وشتم یک کولبر در نوار مرزی نوسود

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۱۴ دی ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک کولبر با هویت آرش محمدی اهل شهر پاوه، توسط نیروهای نظامی حکومت ایران در مرز نوسود مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت.

براساس گزارشات؛ نیروهای نظامی حکومت ایران. پس از ضرب و شتم نامبرده اجناس وی را نیز ضبط نمودند.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید