کوردستان در آتش می‌سوزد

آتش‌سوزی و تخریب جنگل‌های شرق و جنوب کوردستان از سوی دشمنان طبیعت کوردستان همچنان ادامه دارد

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: روز چهارشنبه ۱۰ شهریور برای چندمین بار آتش‌سوزی عمدی در جنگل‌ها و مراتع دالاهو از توابع سرپل ذهاب در استان کرماشان باعث خسارات فراوان بە جنگل‌های بلوط و جانداران اکوسیستم در منطقه شد.

این آتش‌سوزی از عصر دیروز شروع شدە و تاکنون ادامه دارد.بە گفتە شاهدان عینی مناطق وسیعی از جنگل‌ها و مراتع دچار آتش‌سوزی شدە است.

مدافعان طبیعت زاگرس در منطقه از مردم و فعالان محیط زیستی کرماشان و حومه درخواست کمک نموده‌اند که برای خاموش کردن آتش بشتابند.

در این راستا شهرستان پاوه نیز از سوی افراد ناشناس در منطقه سەردەرە، زەردەبان نیز دچار آتش‌سوزی شدە است و خسارات زیادی بەدرختان منطقە زدە است.

شایان‌ذکر است کە آتش‌سوزی‌های سریالی و عمدی از سوی دشمنان طبیعت کوردستان همچنان ادامه دارد.

این در حالی است کە شهرستان پیرانشهر در تپە سیاحتی، شهر نقدە در جنگل‌های سەرقەڵا و در شهرستان بوکان نیز در روستای کۆنەمەلانەر دچار حریق شدە است

آتش‌سوزی جنگل‌های مریوان به‌صورت متداوم ادامه دارد و با تلاش فعالین شهر مریوان فعالیت برای خاموش کردن آتش جنگل‌های مریوان ادامه دارد.

همچنان این آتش‌سوزی‌ها به جنوب کوردستان رسید و جنگل‌های شهر پنجوین چندین روز است در آتش می‌سوزد؛ و به دلیل آنکه آتش‌سوزی در مناطق مین‌گذاری شده صورت گرفته راهی برای کنترل آتش وجود ندارد.

سالیانە صدها هکتار از درختان و جنگل‌های شرق کوردستان از سوی افراد وابسته بە حکومت جمهوری اسلامی دچار آتش‌سوزی عمدی می‌شود و تاکنون جمهوری اسلامی در این راستا اقدامی انجام ندادە و هیچ حمایتی برای خاموش نمودن آتش انجام ندادە است

جمعیت حقوق بشر کوردستان