بی خبری از سرنوشت یک شهروند بازداشتی در بوکان

ک.م.م.ک :

بر اساس گزارش های دریافتی یک شهروند با هویت زکریا تعاقب، ۲۴ ساله و اهل بوکان در اوایل دی ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

شایان ذکر است که بعد از گذشت چند روز ار بازداشت این شهروند از سرنوشت و محل نگهداری این شهروند هیچ اطلاعی در دسترس نمی باشد .

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید