بیخبری از سرنوشت یک شهروند بازداشتی در مهاباد

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش ارسالی بە مرکز خبری جمعیت حقوق بشر کوردستان، یک شهروند اهل مهاباد با هویت سعید فتاحی اویل آذر ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، توسط نیروهای سرکوبگر حکومت ایران ربودە شدە و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

بر اساس اظهارات منبع نزدیک بە این شهروند: مهندس سعید فتاحی بە اتهام تشویش اذهان عمومی جهت انجام تظاهرات بر علیە رژیم بازداشت شدە است.

لازم بە ذکر است کە تا لحظەتهیە و نشر این خبر از سرنوشت این شهروند اطلاعی در دست نیست.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید