بی اطلاعی از سرنوشت یک جوان ربودە شدە در مریوان

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش منبع موثق بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: یک جوان اهل مریوان بە اسم کەژوان ایرانی، اواخر آبان ماە ۱۴۰۱ خورشیدی در جریان یزش سراسری ایران و کوردستان توسط نیروهای سرکوبگر ایران در این شهر ربودە شدە و از سرنوشت وی پس از گذشت بیش از یک ماە اطلاعی در دست نیست.

منبع مذکور افزود: نیروهای سرکوبگر و مسلح ایران در حوالی تپە موسک مریوان این جوان را ربودە و با خود بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

لازم بە ذکر است کە، کەژوان ایرانی پدر و مادر خود را چندین سال پیش از دست دادە و فقط یک خواهر داشت کە او نیز دوسال پیش در یک تصادف اتومبیل جان باخت و اکنون کسی پیگیر وضعیت این شهروند نیست.
جمعیت حقوق بشر کوردستان، حکومت جمهوری اسلامی ایران را مسئول جان کەژوان ایرانی و سایز شهروندان ربودە شدە در کوردستان و ایران میداند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید