ربودن یک شهروند توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در مهاباد


ک.م.م.ک:

براساس گزارشات رسیده؛ به جمعیت حقوق بشر کوردستان, جمعه ۲۵ آذرماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران، یک شهروند با هویت رسول( هیمن) ایور ربوده و به مکانی نامعلوم انتقال دادند.

براساس گزارشات رسیده؛ رسول(هیمن) ایور به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی در شهر مهاباد، توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران ربوده شده است.

باید خاطرنشان کرد؛ تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی، از شرایط و محل نگهداری نامبرده در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید