بازداشت ۳ شهروند در شهرهای بانه و درشهر

ک.م.م.ک:

دوشنبه تاریخ ۲۱ آذر ماه سال ۱۴۰۱خورشیدی، شهروندی به نام, وادی قادریان کارمند یکی از بانک‌های شهرستان بانه، در محل کارش بدون ارائه‌‌ی حکم قضایی توسط نیروهای سرکوبگر حکومت ایران بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شد ،در همین چارچوب، برادر نامبرده با هویت وریا قادریان نیز پنج شنبه‌ گذشته بازداشت شده بود.

همچنین از سوی دیگر، در دره‌شهر از توابع ایلام دو شهروند با اسامی، مجتبی دارایی ۳۴ ساله فرزند حاتم در تاریخ ۱۶ آذر ماه و ایوب رحیمی‌فر ۲۸ ساله فرزند شیخ نبی در تاریخ ۲۱ آذر ماه توسط نیروهای سرکوبگر حکومت ایران بازداشت شدند.

لازم به یادآوری است که، تا لحظه نگارش این خبر از سرنوشت و محل نگهداری آنها هیچ اطلاعی در دست نمی باشد.

ع . ر

دیدگاهتان را بنویسید