جمعیت حقوق بشر کوردستان
اعتراضات سراسریبازداشتسلایدر

سنندج(سنه)؛ بازداشت دو برادر توسط نیروهای سرکوبگر

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۲۸ آذر ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، دو برادر به نامهای, زانکو ظاهری ۲۸ ساله و زبیر ظاهری ۳۰ ساله، اهل شهرستان سنندج توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند.

براساس گزارشات رسیده؛ نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران، جهت سرکوب اعتراضات مردمی اقدام به بازداشت گسترده شهروندان در تمامی نقاط شهر سنندج کرده، تعداد زیادی از شهروندان و دانشجویان را بازداشت کرده به مکانی نامعلوم انتقال داده اند.
ا.ح

Related posts

ادامه بازداشت شهروندان در شهرهای کوردستان

انتقال یک شهروند به زندان حکومتی ایران در نەغەدە

Rahim Kholafai

خرم آباد، اجرای حکم اعدام یک شهروند

Rahim Kholafai