جمعیت حقوق بشر کوردستان
اعتراضات سراسریبازداشتبی خبریسلایدر

سنندج؛ ربودن یک دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کوردستان

ک.م.م.ک:
دوشنبه ۲۱ آذرماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، سعید منبری دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کوردستان، توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران ربوده شد.

براساس گزارشات؛ نامبرده پس از خروج از خوابگاه، توسط نیروهای سرکوبگر حکومت جمهوری اسلامی ایران ربوده شده، و به مکانی نامعلوم انتقال داده شده‌است.

باید خاطرنشان کرد؛ تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی، از وضعیت و اتهامات وارده به نامبرده در دست نمی باشد
ا.ح

Related posts

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان حکومتی ایران در کرمانشاه

Rahim Kholafai

اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان مرکزی همدان

Rahim Kholafai

آزادی دو فعال زیست محیطی اهل بانە با تودیع وثیقە