پیرانشار و جوانرو؛ جانباختن دو شهروند معترض با شلیک مستقیم

ک.م.م.ک:

دوشنبه تاریخ ۳۰م آبان ماه سال ۱۴۰۱خورشیدی، یک شهروند بنام “حسن آسایش” اهل روستای ماسوی از توابع شهرستان نقده و ساکن پیرانشار درجریان شرکت دراعتراضات عمومی همراه مردم جان به‌ لب‌رسيده ایران علیه حکومت آخوندی دراین شهر هدف شلیک مستقیم قرار گرفت و جانباخت‌.

همچنین در تاریخ فوق الذکر، درجوانرو، يک شهروند دیگر بنام “تحسین‌ میری” اهل روستای سرخبان در جریان اعتراضات سراسری با شلیک مستقیم نیروهای حکومت اسلامی ایران جان‌ خودرا از دست داد.

لازم به ذکر است که، با گلوله جنگی مستقیم سر نامبرده را هدف قرار داده‌اند، ودر نشریات محلی آمده است که وی کولبر بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید