قروە؛ ضرب و شتم شدید یک شهروند معترض

ک.م.م.ک:

یک شنبه ۲۹ آبان ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند با هویت پارسا سفری اهل قروه، در جریان تجمعات اعتراضی، توسط نیروهای سرکوبگر حکومت جمهوری اسلامی ایران، مورد ضرب و شتم قرار گرفته به شدت مجروح گردید.

باید خاطرنشان کرد کە، نامبرده که از قهرمانان بوکس نیز بوده است، به یکی از بیمارستانهادر شهر قروه انتقال داده شده‌، و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید