احراز هویت چهار نفر از بازداشت شدگان دیولان

ک.م.م.ک:

بر اساس اخبار ارسالی، بە مرکز خبری جمعیت حقوق بشر کوردستان، یکشنبە ۲۹ آبان ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، با تداوم اعتراضات در کوردستان، علی الرغم کشتە شدن حداقل یک شهروند در دیولان و زخمی شدن دەها تن، هویت چهار شهروند کە توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدەاند بە صورت ذیل اعلام میگردد:
علی جوانمردی
امیر محمدیان
محمد محمدیان
و رامین امیری.

لازم بە ذکر است کە، مهدی جوانمردی برادر علی جوانمردی ۹ مهرماە توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.
شایان ذکر است کە، پیشتر در خبری، جان باختن محسن نیازی اهل شهر دیولان در سوشیال میدیای جمعیت حقوق بشر کوردستان منتشر شدە بود.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید