بازداشت یکی از معترضین در بوکان

ک.م.م.ک:

شنبە ۲۱ آبان ماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران در جستجوی خانە بە خانە و بازداشتهای گستردە در کوردستان، در شهر بوکان یک شهروند بە نام پیشوا آقاولی را بازداشت و بە ادارە اطلاعات ایران در این شهر منتقل کردند.

بر اساس گزارش منبع خبری جمعیت حقوق بشر کوردستان: نیروهای مسلح سرکوبگر ایران بە اتهام اعتراض در خیابان و ضرب و شتم مامورین سرکوبگر این شهروند را بازداشت کردند.

لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە و نشر این خبر از سرنوشت پیشوا آقاولی اطلاعی در دست نیست.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید