قتل یک شهروند اهل بانه و بازداشت یک شهروند دیگر اهل بوکان توسط نیروهای سرکوبگر ایران

ک.م.م.ک:
پنج شنبه ۵ آبان ۱۴۰۱ خورشیدی، براساس گزارشات رسیده به مرکز بری جمعیت حقوق بشر کوردستان، یک شهروند اهل بانه با هویت “سعید پیرو” در جریان اعتراضات مردمی به ضرب گلوله نیروهای سرکوبگر رژیم ایران کشته شد.

و در خبری دیگر یک شهروند اهل “میراوا” از توابع بوکان نیز با هویت “اسعد کریمی” فرزند حسن توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

تا لحظه تنظیم این خبر از سرنوشت نامبرده اطلاعی در دست نیست.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید