احراز هویت چند شهروند بازداشتی دیگر در شهرهای مختلف کوردستان

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش های جمعیت حقوق بشر کوردستان، در طول چند هفته گذشته صدها شهروند در شهر های مختلف کوردستان توسط نیروهای امنیت حکومت ایران در کوردستان بازداشت شده اند که به علت قطعی اینترنت و میلیتاریزه شدن کوردستان و قطع راه های ارتباطی بین مردم داخل و خارج کوردستان ، اسامی بیشتر کشته شده ها، زخمی شده ها و بازداشتی ها نامعلوم است، به همین علت هویت چندین تن از این افراد معلوم شده است که ما عیناً آنها را منتشر می کنیم.

اسامی این شهروندان به همراه شهر محل سکونتشان به شرح زیر می باشد؛

مهاباد؛
۱. شاهرخ موسی زاده ، کارمند یکی از داروخانه های این شهر که سرنوشت وی نامعلوم می باشد

اشنویه(شنو)
۱. فردین ببرزاد فرزند خالد، سرنوشت نامعلوم
۲.ایوب آغلیانی، ۲۰ ساله، فرزند جهانگیر که ۱۵ مهر بازداشت شده است
۳.فرعا آبیاری، ۲۰ ساله، فرزند سلیمان، یکم مهر بازداشت شده است
۴.حسن نادری، ۲۷ ساله، فرزند اسماعیل ، یکم مهر بازداشت شده است
۵. بختیار قوربانی ،۲۲ ساله ، فرزند لقمان، یکم مهر بازداشت شده است
۶. منصور جسوری، ۲۶ ساله، ۲۱ مهر بازداشت شده است

بوکان ؛
۱. بهنام فریبرز پور ، فرزند مسعود و دانشجوی رشته کامپیوتر، در کرج بازداشت شده است
۲. ادریس مامه، فرزند ابوبکر، سرنوشت نامعلوم

پیرانشهر ( پیرانشار )؛
۱. آرام خالدی، فرزند جلال، ۲۱ ساله
۲. دیاکو ابراهیمی ، فرزند عزیز، ۲۱ ساله
۳. شوانه بازرگان ، فرزند رحیم
۴. هیوا محمودی، فرزند عبدالله
همه اهل روستای پسوه( په سوی) از توابع پیرانشهر(پیرانشار) می باشند.

سنندج (سنه)
۱. امید کریمی، ۲۹ساله، اهل روستای گلین
بعد از ۲۳ روز حبس در تک سلولی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده است.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید