احراز هویت شماری از معلمان بازداشتی در کوردستان

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌های دریافتی، همزمان با تجمعات اعتراضی سراسری به قتل حکومتی ژینا امینی، نیروهای امنیتی جهت سرکوب و خاموش کردن اعتراضات، اقدام به بازداشت گسترده فعالان، معلمان و شهروندان کرده است.

براساس این گزارش هویت شماری از معلمان که برای جمعیت حقوق بشر کوردستان احراز گردیده است به شرح ذیل می‌باشد.

مسعود نیکخواه مریوان

اسکندر لطفی مریوان
مولود ساسلی جوانرود

عزیز ساسلی جوانرود
علی‌حسین شمایلی سنقر

کیومرث واعظی سنقر
رضا شریفه سنندج

مسعود کردپوربوکان
عارف جهانگیری سقز

امجد بختیاری دیولان
جعفر ولدخانی_بیجار

لازم به ذکر است، شمار معلمان بازداشتی توسط نیروهای امنیتی ایران بیش از این می‌باشد که تا کنون از هویت آنان اطلاعی در دسترس نمی‌باشد.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید