سنندج؛ بازداشت و بی خبری از سرنوشت یک شهروند

ک.م.م.ک:

سه شنبه ۱۲ مهر ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند به نام مختار کریمه اهل سنندج( سنه) توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد.

باید خاطرنشان کردکە، نامبرده از زندانیان سیاسی سابق بوده، که در جریان تجمعات اعتراضی چند روز اخیر نسبت بە کشتە شدن ژینا امینی دختر۲۲ سالە سقزی توسط گشت ارشاد در تهران، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران، بازداشت شد و به مکانی نامعلوم انتقال داده شده است.

لازم به ذکر است کە، تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی، از محل نگهداری و شرایط کنونیاین شهروند در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید