بی خبری از سرنوشت یک فعال مدنی در سنندج با گذشته یک هفته از بازداشت

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۴ مهر ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند به نام، «هیوا مسعودی» فعال مدنی اهل سنندج، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد.

بنابرگزارشات دریافت شده؛ نیروهای امنیتی حکومت ایران، در جریان سرکوب مردم معترض به قتل حکومتی ژینا امینی وی را بازداشت کرده، و به مکانی نامعلوم انتقال داده اند.

باید خاطر نشان کرد؛ با وجود گذشت یک هفته از بازداشت نامبرده هیچ اطلاعی از شرایط و محل نگهداری وی در دست نمی باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید