جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربازداشتترور و ناپدیدشدگان قهریسلایدرمدنی

تداوم بازداشتها در شهرهای کوردستان

ک.م.م.ک:

جمعە اول مهرماە ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با یورش بە منزل یک شهروند ساکن مریوان بە نام “آیت(شورش) ابراهیمی” ۳٦ سالە فرزند ظاهر و اهل روستای تنگیسر از توابع ژاوروود وی را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

در همین رابطە و در استان ایلام یک شهروند جوان بە نام “احسان کیانی” اهل ایوان غرب از توابع ایلام توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و تاکنون از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.

در دیگر سو و در روستای “بالو” از توابع اورمیە، یکی از معترضان بە کشتە شدن ژینا امینی، بە نام “آراز عبداللە پور” اهل روستای “ولندە” توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اسلحە جنگی هدف شلیک مستقیم قرار گرفتە وبە شدت زخمی شد.

لازم بە ذکر است کە، این شهروند بەعلت شدت جراحات، در بیمارستان خمینی اورمیە بە بخش مراقبتهای ویژە منتقل وممنوع الملاقات اعلام شد.

در جریان بازداشتیهای کوردستان و در شهر سقز، نیروهای امنیتی حکومت ایران، بامدادروز جمعە بە منزل یک شهروند بە نام “آرام بدیعی” یورش بردە و با توسل بە خشونت و ضرب و شتم نامبردە را بازداشت و با خود بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

شایان ذکر است کە، از سرنوشت این شهروند اهل سقز، اطلاعی در دست نمی باشد.
م.ه

Related posts

بازداشت سه کولبر توسط نیروهای امنیتی ایران

اجرای حکم اعدام ۳ زندانی در زندانهای حکومتی ایران

Rahim Kholafai

صدور حکم حبس برای چهار شهروند در پیرانشار

Rahim Kholafai