بازداشتی دیگر در مریوان

ک.م.م.ک:

سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ خورشیدی، یک شهروند با هویت “شهریار افسری” از معترضان به کشته ژینا امینی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در مریوان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

لازم به ذکر است که، از سرنوشت شهریار افسری هیچ اطلاعی در دسترس نمی باشد.

شایان ذکر است که، تعداد بازداشتی خیلی زیاد است و هیچ رسانه ای به طور کامل آمار تعداد بازداشتی ها را منتشر نکرده است.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید