تهدید به قتل سعدا خدیرزادە در اولین جلسە دادگاە از سوی شاکی

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱ خورشیدی، اولین جلسە دادگاە رسیدگی بە پروندە سعدا خدیرزادە، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان جمهوری اسلامی ایران در اورمیه برگزار شد و وی در صحن دادگاه علنا توسط شاکی پرونده تهدید به قتل شد.

براساس گزارش و با استناد به گفته‌های یک منبع مطلع، اولین جلسه دادگاه سعدا خدیرزاده که بە صورت آنلاین در شعبه سوم دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان مهاباد با حضور خود نامبرده، وکیل وی و همچنین شاکیان پروندە برگزار شد، نامبرده علنا توسط یکی از شاکیان پروندە به نام “مراد پیروتی‌نیا” فرزند خضر پیروتی‌نیا، (عضو سپاە پاسداران که روز سه‌شنبه ۱۳ مهرماه ١٤٠٠ توسط افراد ناشناس کشته شد)، در جمع حضار در دادگاه به قتل تهدید شد.

نامبردە، سعدا خدیرزاده را بدینگونه تهدید کرده که، در صورت آزادی، آنها خود او را خواهند کشت. وکیل نامبرده نیز بعد از تهدید توسط شاکیان پروندە، صرف‌نظر خود از ادامە وکالت در رابطه با پرونده سعدا خدیر‌زاده را به خانواده این زندانی سیاسی اعلام کرده است.

باید اضافه کرد که، اتهامات منتصبه علیه نامبرده “معاونت در قتل یکی از اعضای سپاە پاسداران حکومت ایران و عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون حکومت ایران” عنوان شده است. سعدا خدیرزادە در دفاع از خود تمامی این اتهامات را تماما رد کردە است.

لازم بە ذکر است که، وثیقه سە میلیارد تومانی جهت آزادی موقت سعدا خدیرزادە، مدتهاست برای پذیرش از‌ سوی دادگاە آمادە شدە است، اما در مراحل مختلف با آزادی موقت او مخالفت و هر بار با بهانەای میزان وثیقە وی سنگین‌تر شده تا اینکە بە سە میلیارد رسیده است.

سعدا خدیر‌زاده در یک مصاحبه مجبور بە اعتراف اجباری و تکذیب خبر خودکشی خود شدە وخبرگزاری “میزان” نیز فیلم اعتراف اجباری وی را منتشر کردە است.

پنج‌شنبه ۲۷ مرداد سال جاری، این زندان سیاسی به دلیل‌ بلاتکلیفی، فشار نیروهای امنیتی جهت اعتراف اجباری، عدم پذیرش وثیقه و آوردن بهانەهای مختلف برای جلوگيری از آزادی، در زمان استراحت سایر زندانیان، با استفاده از روسری از طریق حلق‌آویز خود اقدام به خودکشی کرده بود.

سعدا خدیر‌زاده در مورخه ۳۰ خرداد سال جاری، در یکی از‌ بیمارستان‌های نامشخص اورمیە با عمل سزارین فرزندش را به دنیا آورد و یک روز بعد از عمل دوباره بە زندان حکومت ایران در اورمیه بازگرداندە شد. ثبت کارهای اداری و صدور شناسامە برای فرزندش بە بعد از آزادی وی از‌ زندان موکول شدە است.

سعدا خدیرزاده در مورخه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ خورشیدی در حالی که باردار بود توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شد.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید