شرایط وخیم سلامت ناصر فهیمی در سایه عدم رسیدگی پزشکی در زندان

ک.م.م.ک:

پنج شنبه ۶ مرداد ماه سال ۱۴۰۱ شمسی، ناصر فهیمی زندانی عقیدتی سیاسی حبس شده در زندان تهران علیرغم داشتن ناراحتی قلبی شدید، و نیاز فوریه وی به درمان و داروهای قلبی, از جانب مسئولین زندان مورد بی توجهی قرار گرفته، و شرایط سلامت وی روبه وخامت است.

بنابر گزارشات دریافتی؛ این رفتار از سوی مسئولین زندان کاملا عمدی بوده، و در جهت اجرای دستورات مقامات قوه قضاییه و اداره اطلاعات حکومت ایران صورت گرفته است .

باید خاطر نشان کرد؛ جلوگیری از رسیدگی پزشکی زندانیان یکی از بزرگترین موارد نقض حقوق بشر در جهان به شمار می رود، که حکومت ایران پیوسته آن را نقض کرده، منجربه مرگ تعداد زیادی از زندانیان شده است.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید