مهاباد؛ دو شهروند بازداشتی بعد از پایان بازجویی به زندان منتقل شدند

ک.م.م.ک:

سه شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱خورشیدی، دو شهروند با هویت ” دیار عباسی” و ” رحمت آبجامه” متاهل و اهل شهر مهاباد، بعد از پایان مراحل بازجویی در یکی از بازداشتگاه‌های حکومت ایران در اورمیه، به زندان منتقل شدند.

شایان ذکر است که دیار عباسی قبلا عضو یکی از احزاب کورد اوپوزیسیون حکومت ایران بوده و بعدا به ایران بازگشته ، در تاریخ ۲۴ خرداد توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده است .

تا لحظه انتشار این خبر از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه دیار عباسی و رحمت آبجامه هیچ اطلاعی در دسترس نیست .

ک.م