جمعیت حقوق بشر کوردستان
بازداشتدیگرسلایدرسیاسیمدنی

بازداشت دو شهروند توسط نیروهای امنیتی در مهاباد

ک.م.م.ک؛

شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱خورشیدی، دو شهروند با هویت “طاهر کتانی” و “امیر بابلی” اهل روستایی لج (له ج) از توابع شهر مهاباد توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند.

بر اساس گزارش، هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت و اتهام مطروحه علیه این شهروندان در دسترس نیست.

بر اساس گفته یک منبع مطلع؛ نیروهای امنیتی ایران بدون ارائه حکم قضایی این دو شهروند را بازادشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند.

ک.م

Related posts

یک شهروند از بازداشتگاه امنیتی سلماس به زندان حکومت ایران در خوی منتقل شد

مهاباد؛ آزادی رحمت آبجامه با تودیع وثیقه

جان باختن شلیر رسولی در راە حفاظت از خود در برابر تجاوز