سنندج؛ بازداشت یک شهروند اهل روستای نییر از توابع شهرستان مریوان

ک.م.م.ک:
روز چهارشنبه هشتم تیرماه ۱۴۰۱خورشیدی شهروندی بنام میکائیل منبری اهل‌ روستای نی از توابع شهرستان مریوان مقیم شهرستان سنندج از طرف نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد.
طبق اخبار واصله نامبرده هنگامیکه برای تعمیر ماشینش به‌ مکانیکی مراجعه کرده بود،نیروهای امنیتی بدون حکم قضایی به مکانیکی يورش بردند ونامبرده را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
تاکنون علت بازداشت نامبرده ونوع اتهامات وارده بر آقای میکائیل منبری مشخص نیست.
قابل توجه و یادآوریست که روز سه‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰خورشیدی هم نیروهای امنیتی ایران اين شهروند را بازداشت و روز شنبه دهم مهر‌ماه سال ۱۴۰۰ خورشیدی با قرار وثیقه‌ی ۶۰۰میلیون تومانی به صورت موقت تا سپری کردن مراحل قضایی دادگاه از زندان ایران در سنندج آزاد شده بود.
ع.ر