سه عضو انجمن صنفی معلمان کوردستان آزاد شدند

ک.م.م.ک:
پنج‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ شمسی، غیاث نعمتی، بهزاد قوامی و رضا طهماسبی از اعضای انجمن صنفی معلمان کوردستان در شهرهای سنندج (سنه) و کلاترزان از بازداشت آزاد شدند.

لازم به ذکر است که, غیاث نعمتی و بهزاد قوامی روز چهارشنبه ۲۵ خرداد سال جاری در جریان تجمع اعتراضی معلمان در شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده بودند.

در همین چهارچوب، رضا طهماسبی نیز روز دوشنبه ۳۰ خرداد, بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده بود.
آزادی این معلمان در حالیست که هم اکنون چندین معلم دیگر در شهر های مختلف کوردستان در زندان های حکومت ایران می‌باشند.
ج.ع

دیدگاهتان را بنویسید