جلوگیری از انتقال دو زندانی سیاسی به بیمارستان

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش های دریافتی طی چند روز گذشته از انتقال دو زندانی سیاسی به بیمارستان بیرون زندان در نقده جلوگیری شده است.

لازم به ذکر است که هویت این دو شهروند “عزیز قادرتاج” و “کمال قویتاسی” می باشد که به اتهام ” عضویت و همکاری با یکی از احزاب اوپوزیسیون ” در زندان حکومت ایران در نقده حبس می باشند.

شایان ذکر است که این دو شهروند از ناحیه کمر و عضلات دچار درد شدید بوده که مسولان زندان از انتقال این دو زندانی سیاسی به بیمارستان بیرون از زندان جلوگیری کرده اند.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید