جبار دوستی عضو انجمن صنفی معلمان بازداشت شد

ک.م.م.ک:
دوشنبه ۱۶ خرداد ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، جبار دوستی عضو سندیکای معلمان کوردستان توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر مریوان دستگیرشد.
نامبرده پس از بازداشت به یکی از مراکز امنیتی حکومت ایران انتقال داده شد. تا این لحظه ه‍یچ خبری از محل بازداشت وی در دست نمی باشد.

باتوجه به گزارش دریافتی، ادراه اطلاعات حکومت ایران در همچنین به منزل وی یورش برده و بعد از تفتیش خانه بسیاری از لوازام و مدارک شخصی وی را با خود برده اند.
جبار دوستی معلم ۶۱ ساله، و عضو سندیکای معلمان در شهر سنندج (سنه), بدون ارایه هیچ گونه حکم قضایی از جانب نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده است. این در حالی است که وی دارای بیماری عاد قلبی ( بالن قلبی) است . زندان و عدم رسیدگی پزشکی جان و سلامت وی تهدید می کند.

باید خاطرنشان کرد؛ وی یکی از معلمان فعال کوردستان در عرصه حقوق صنفی معلمان و همچنین احقاق حقوق ملت کورد می‌باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید