بوکان؛ اعزام زندانی سیاسی سمکو معروفی به مرخصی

ک.م.م.ک:
براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، سمکو معروفی زندانی سیاسی اهل بوکان، فعال محیط زیست، شاعر، ادیب، عضو انجمن ادبی و انجمن محیط زیست “ولات” به مرخصی اعزام شد.

شایان ذکر است که، سمکو معروفی مدت یک سال از محکومیت خود را در زندان حکومت ایران در بوکان سپری می‌کند.

باید خاطرنشان شد که، سمکو معروفی اسفند ۱۳۹٨ خورشیدی، از سوی نیروهای امنیتی ایران در بوکان دستگیر و ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ خورشیدی با قید وثیقه به طور موقت و تا پایان مراحل دادگاهی آزاد شد.

نامبرده در اردیبهشت ۱۴۰۰ خورشیدی، از سوی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری حکومت ایران در بوکان، به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم و این حکم عینا در دادگاه تجدید نظر در اورمیه تایید شد.

گفتنی است، وی در ۱۹ آبان ۱۴۰۰ خورشیدی، برای تحمل محکومیت خود، بازداشت و به زندان حکومت ایران در بوکان منتقل شد و از آن زمان تاکنون جهت تحمل حبس خود در زندان بسر می‌برد.

باید اضافه کرد که، سمکو معروفی سابقه بازداشت و زندان دارد و با وجود نبود هیچگونه مدرک و مستندات دال بر متهم بودن نامبرده، اما به دلیل اینکه وی دلسوز راستین سرزمین، کلتور و زبان مردم خود است و تسلیم خواسته‌های نا‌به‌حق حکومت ایران نمی‌شود، هر دفعه سناریویی جدیدی را برای وی طراحی میکنند.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید