اجرای حکم اعدام یک زندانی در خرم‌آباد

ک.م.م.ک:
شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ خورشیدی، حکم اعدام قباد خداکرمی، معلم بازنشسته محبوس در زندان مرکزی حکومت ایران در خرم آباد به اجرا درآمد.

براساس گزارش، نامبرده که از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، صبحگاه تاریخ ذکر شده این حکم در زندان مرکزی خرم آباد به اجرا درامده است.
بر اساس آمارهای جهانی مرتبط با اعدام، ایران در زمره کشورهایست که بیشترین آمار اعدام شهروندان را دارد.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید