صدور حکم زندان برای افشین حسین پناهی

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌های رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، دادگاه انقلاب حکومت ایران در سنندج(سنە) به صورت غیابی حکم ۱ سال حبس تعزیری را برای« افشین حسین‌پناهی » فعال مدنی به اتهام تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمانهای مخالف نظام صادر کرده و روز ۱۷ اردیبهشت این حکم به این فعال مدنی ابلاغ شده است.

لازم به ذکر است کە، افشین حسین‌پناهی پیش از این و در آبان سال ۹۶ خورشیدی توسط دادگاه جمهوری اسلامی ایران به اتهام برگزاری مراسم نوروز و همکاری با یکی از احزاب کوردستانی به ۸ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده بود.


نامبرده در اردیبهشت ۹۹ پس از سپری نمودن نزدیک به ۳ سال حبس مشمول عفو مشروط شد و از زندان آزاد شد.

وی همچنین در سال ۹۰ پس از پیگیری پرونده مرگ مشکوک برادرش« اشرف حسین‌پناهی » از سوی دادگاه انقلاب ایران به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم و پس از طی کردن دوران محکومیت آزاد شد.

ف.ر