صدور احکام سنگین حبس و اعدام در مدت ۲۵ روز

ک.م.م.ک:

براساس مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان، در مدت ۲۵ روز گذشته سیستم قضایی جمهوری اسلامی به ریاست قضات رضایی، ابوطالب جلیل‌پور، اکبر میرزایی برای ۲۳ شهروند بازداشتی جمعا ۵۹ سال و ۹ ماه حبس صادر کردە است.

این شهروندان به اتهامات همکاری و عضویت در احزاب کوردستانی محکوم شده‌اند.

اسامی این شهروندان و حکم صادره برای آنان به شرح ذیل می‌باشد:

۱- امید معروف، ۲۴ ماه اشنویه
۲- یوسف امینی ۲۴ ماه اشنویه
۳- سلیم شریفی ۳۰ ماه حبس، اشنویه
۴- عزیز قادرتاج، ۴۶ ماه حبس، اشنویه
۵- رحمان یوسفی، ۶۰ ماه حبس، اشنویه
۶- محمد خالد حمزه پور، ۶۰ ماه حبس، اشنویه
۷- کمال قویتاسی، ۶۰ ماه حبس، اشنویه
۸- ریبوار چارکداری، ۱۲ ماه حبس، اشنویه
۹- عبید انوری، ۲۴ ماه حبس، اشنویه
۱۰-جلال قادر زاده، ۳۶ ماه حبس، اشنویه
۱۱- فرهاد معروفی، ۳۶ ماه حبس، اشنویه
۱۲- رحمان اسدی، ۴۸ ماه حبس، اشنویه
۱۳- هاشم خوران، ۳۰ ماه حبس، اشنویه
۱۴- مهران سلیمان پور، ۱۸ ماه حبس، اشنویه
۱۵- واحد شیخ محمدی، ۶ ماه حبس، اشنویه
۱۶- شیرزاد مامندی، ۲۴ ماه حبس، اشنویه
۱۷- حیدر علیزاده، ۴۸ ماه حبس، اشنویه
۱۸- هاری (مهران) خوارزم، ۶ ماه حبس، اشنویه
۱۹- سیامند خوارزم، ۶ ماه حبس، اشنویه
۲۰- ایوب موسی، ۶۰ ماه جبس، اشنویه
۲۱- امین ایرانی نژاد، ۳۰ ماه حبس، اورميه
۲۲- شیرزاد شوقی قاسملو، ۳۶ ماه حبس، اورميه
۲۳- عبدالواحد عباسی زاده، ۳ ماه حبس، بانه

براساس گزارش‌های جمعیت حقوق بشر کوردستان طی همین دوره ۲۵ روزه، ۳ شهروند نیز به اعدام محکوم شده‌اند.

۱- فیروز موسی لو اهل خوی، اتهام محاربه
۲- حاتم ازدمیر اهل باکور کوردستان، اتهام محاربه
۳- بدون هویت محکوم به اعدام دیگر اهل خرم‌آباد، اتهام قتل درجه‌دار نیروی انتظامی ایران

شایان ذکر است، تصمیم بر این است نفر سوم در حضور مردم و در خیابان به دار آویخته شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید