انفجار مین جان کولبر مریوانی را گرفت

کولبر مریوانی بر اثر انفجار مین بازمانده از جنگ، جان خود را از دست داد

این کولبر اهل روستای گلیکران از توابع سرشیو مریوان، سه شنبه شب هفدهم آذر ماه در حال بازگشت از مرز باشماغ به دلیل انفجار مین جان خود را از دست داد.

زمانی کە کولبر به علت خستگی قصد داشته استراحت کند روی مین نشسته و منجر به انفجار و مرگ وی شد.

گفتنی است مین های خنثی نشده بازمانده از دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق در غرب کشور تا کنون قربانیان زیادی گرفته است که اغلب کودکان هستند و با وجود اعتراضات شهروندان هنوز اقدام موثری در پاکسازی این منطقه صورت نگرفته است.