صدور حکم زندان و جریمه نقدی برای سه شهروند در اشنویه

ک.م.م.ک:

۱۴ فروردین ۱۴۰۱ خورشیدی، سه شهروند با اسامی (“ایوب موسی” ۲۶ ساله، فرزند لقمان)، (“سیامند خوارزم” ۲۷ ساله فرزند عزیز)، (هاورێ (مهران) خوارزم” ٢٠ ساله، فرزند بایزید) از طرف دادگاه کیفری حکومت ایران در اشنویه (شنۆ) به تحمل حبس و جریمه نقدی محکوم شدند.

احکام صادره از طرف شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ در اشنویه که در ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ خورشیدی برگزار شد بر این شرح است:
ایوب موسی، به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون حکومت ایران و حمل اسلحه” به هشت سال حبس تعزیری و ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.

سیامند خوارزم، به اتهام “همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کوردی حکومت ایران” به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

هاوڕێ (مهران) خوارزم، به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزسیون حکومت ایران” به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

شایان ذکر است که، سیامند خوارزم روز یکشنبه هفدهم بهمن‌ماه پس از اتمام دوران بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی حکومت ایران در اورمیه به زندان اشنویه منتقل شد.

وی روز دوشنبه چهارم بهمن‌ماه بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید