صدور قرار بازداشت یک ماهه برای قدم خیر حقانی زادە در دانمارک

ک.م.م.ک

جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ خورشیدی، دادگاه هیلرود دانمارک برای” قدم خیر حقانی زاده” ، پناەجوی کورد اهل سرپل ذهاب کرماشان قرار بازداشت یک ماه صادر کرد.

بر اساس گزارش های دریافتی، قاضی دادگاه به این پناەجو اعلام کرده تا زمان آماده کردن بقیه خانواده برای دیپورت به ایران باید در دست پلیس باشند.

لازم به ذکر است که، روز سه شنبه ۹ فروردین سال جاری قدم خیر حقانی زاده بعد از شش سال سکونت در دانمارک به دلیل رد درخواست پناهندگی وی توسط ماموران دولت دانمارک به شیوه ای خشونت آمیز به همراه دو فرزندش ابتدا به ترکیه دیپورت کرده بودند ولی به دلیل مقاومت وی و خونریزی شدید و در نتیجه اقدام به خودزنی مجددا بعد از چند ساعت به دانمارک بازگردانده شده بودند.

قدم خیر حقانی زادە از کوردهای یارسان اهلم سرپل ذهاب کرماشان است کە از سال ۲۰۱۵ در خواست پناهندگی خود را بە ادارە مهاجرت دولت دانمارک تقدیم کردە و یک فرزند یک سالە وی در کشور دانمارک بە دنیا آمدە است.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید