قتل دو کودک در پیرانشهر

ک.م.م.ک:
پنج شنبە ۴ فروردین ماە سال ۱۴۰۱ خورشیدی، مادری دوفرزند با مشخصات نیلا عبداللهی آذر ۶ سالە و محمد درگاهی ۷ ماهە فرزند حسین را بە قتل رساند.


بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، مادر دو کودک مذکور در یک آپارتمان در شهر پیرانشهر(پیرانشار) با استفادە از تشک و بالش فرزندان خود را خفە کردە سپس اقدام بە خودکشی کردە کە نافرجام ماندە است.


لازم بە ذکر است کە، نیلا دختر ۶ سالە این زن، از همسر سابق وی بودە است.


شایان ذکر است کە، این مادر قبلا سابقە اختلال روانی داشتە و از بیماری افسردگی رنج میبرد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید