بی خبری از سرنوشت یک شهروند با گذشت ۲۰ روز

ک.م.م.ک :

پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “عبدالله روزرخ” ۵۲ ساله و اهل شهرستان مریوان، با گذشت ۲۰ روز از زمان بازداشت، به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در به سر می‌برد.

لازم به یادآوری است که این شهروند ساعت 11 صبح روز ۳۰ بهمن ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی ایران بدون ارائه حکم قضای بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده از بیماری شدید کبدی رنج بردە و طی این مدت از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم می باشد.

شایان ذکر است کە، عبداللە روز رخ خیاط نامی شهر مریوان بودە کە بە گمان دوخت لباسهای کوردی موسوم بە میلیتانی بازداشت شدە است.

در ماههای اخیر در بسیاری از موارد دستگیری مشاهدە شدە است کە تمدید مدت بازداشت شهروندان، برای اعترافات اجباری و تشکیل پروندە های واهی بودە است.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و از اتهامات مطروحه علیه عبدالله روزرخ اطلاع در دست نیست.
ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید