مافیای سپاه نابودی جنگل های سورین بانه را تشدید کرده است

ک.م.م.ک:
مافیای سپاه پاسداران ایران تخریب و نابودی جنگل های سورین بانه را تشدید کرده و با قطع و خشکاندن هزاران تنه درخت زمینه‌ی ایجاد یک فاجعه زیست محیطی را فراهم کرده‌اند.


بر اساس گزارش دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، چند تن از وابستگان به نهادهای امنیتی و بخصوص افراد وابسته به سپاه پاسداران ایران که اسامی آنها به دست ک.م.م.ک رسیده است، اقدام به قطع درختان ناحیه سورین بانه کرده و با خشکاندن این درختان اقدام به فروش آنها کرده‌اند.

همزمان مناطق جنگلی تخریب شده را به باغ و زمین زراعی تبدیل کرده و در آنها به ساخت و ساز خانه باغ و ویلا اقدام کرده‌اند.


این فاجعه زیست محیطی به قدری واضح و گسترده بوده که ساکنین محلی روزانه شاهد اقدامات تخریبی این مافیای وابسته به سپاه بوده و بارها موارد تخریب جنگل ها را گزارش کرده‌اند، اما نهادهای امنیتی و نظامی سپاه پاسداران که خود دخیل در این تخریبات هستند، تمامی شکایات مردم را بی پاسخ گذاشته، همزمان آنها را تهدید کرده و به جنگل زدایی و نابودی محیط زیست کوردستان ادامه داده‌اند.

لازم به ذکر است که، سپاه پاسداران ایران از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران نسل‌کشی کوردها، تخریب و نابودی محیط زیست کوردستان را در دستور کار خود قرار داده و تاکنون چندها هزار هکتار مرتع و جنگل کوردستان را نابود کرده است. این سازمان تروریستی با تشکیل هسته های مافیایی اقدامات ویرانگر خود را تشدید کرده و در عوض ممانعت از نابودی و قطع درختان، به سرکوب و تهدید مردم معترض اقدام کرده است.


جمعیت حقوق بشر کوردستان این مهم را وظیفه تمامی نهادهای مدنی، زیست محیطی، حقوق بشری و تمامی شهروندان کوردستان میداند که به این اقدامات تخریبی سپاه پاسداران ایران معترض شده و افرادی که در این جنایات سهیم هستند را شناسایی کرده و مورد شکایت قرار دهند. بدون شک اقدام مشترک ما میتواند به این جنایت و ویرانگری پایان دهد.


جمعیت حقوق بشر کوردستان