بی‌اطلاعی از سرنوشت محمد سلیمی

ک.م.م.ک:
جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ خورشیدی، یک‌ شهروند بازداشتی با نام ” محمد سلیمی” اهل شهرستان سقز، همچنان در بازداشتگاه های امنیتی جمهوری اسلامی در سنندج(سنه) کماکان در بازداشت و بی خبری به سر می برد.

لازم به یادآوری است که، شهروند مذکور در تاریخ ۱۹ بهمن سال جاری توسط نیروهای امنیتی ایران بدون ارائه حکم قضای بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه های امنیتی ایران در سنندج(سنه) منتقل شده بود.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده طی این مدت از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم می باشد.

در ماههای اخیر در بسیاری از موارد دستگیری مشاهدە شدە است کە تمدید مدت بازداشت شهروندان، برای اعترافات اجباری و تشکیل پروندە های واهی بودە است.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و از اتهامات مطروحه علیه محمد سلیمی اطلاع در دست نیست.
ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید