خودکشی جوانان، بخصوص زنان در شرق کوردستان سیر صعودی دارد/ خودکشی زن مهابادی

بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان یک‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹٥زن جوان مهابادی با حلق‌آویز کردن خود به زندگی‌اش پایان داد.

به گفته‌ی یکی از نزدیکان این رویداد زن جوان با مشخصات (پ.ع) ۲۳ ساله که ۳ ماه از ازدواجش می‌گذرد در خانه خود به زندگی‌اش پایان داد.

دلیل اصلی این خودکشی مشخص نگردیده، اما با توجه به نبود قوانینی برای دفاع از حقوق زنان و کودکان، بعضی‌اوقات خودکشی‌ها جنبه خانوادگی دارد.

قابل‌ذکر است که آمار خودکشی‌ها در شرق کوردستان به‌صورت صعودی رو به افزایش است.همچنین میانگین سن افراد قربانی رو به کاهش است و بیشتر افرادی که اقدام به خودکشی می‌کنند از نوجوانان و جوانان می‌باشند که بیشتر آنان را هم زنان تشکیل می‌دهند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان