جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربانک زندانیان سیاسیمحکوم بە زندان

کامران تکوک به بیست و هشت ماه حبس محکوم شد

ک.م.م.ک:

شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰‌خورشیدی، کامران تکوک شاعر و فعال مدنی اهل کرمانشان، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ایران در آن شهر به ۲۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده به اتهام “توهین به رهبر” جمهوری اسلامی ایران به ۱۶ ماه حبس و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

لازم به یادآوری است که این شهروند در تاریخ ۲۲ دی ماه سال جاری، پس از احضار به اداره اطلاعات سازمان تروریستی سپاه پاسداران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

شایان ذکر است که کامران تکوک روز ۲۷ دی‌ سال جاری، با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان دیزل‌آباد ایران در کرمانشان به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
ا.ا

Related posts

حملە تروریستی بە کمپ مخمور محکوم است و حکومت اقلیم کوردستان باید بە وظایف خود عمل کند

عمر فقیه پور و خالد فریدونی/۱۹ سال زندان بدون یک روز مرخصی

دو ماە اعتراض کارگران بی نیتجە ماندە است