مردی به جرم قتل سه زن دستگیر شد

ک.م.م.ک:

پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰ هجری شمسی، علی اکبر جاویدان فرمانده نیروی انتظامی حکومت ایران در کرماشان در مصاحبه ای با سایت ایسنا گفت: سه زن 55، 35 و 31 سالە، کە همه آنها اعضای یک خانواده می باشند توسط داماد قبلی به قتل رسیدەاند.


بر اساس اظهارات این مسئول حکومتی؛ فرد متهم بە قتل، به اسم‌مهمان به منزل خاله خود که در شهرک پردیس کرماشان بودە مراجعە کردە و نصف شب با سلاح کمری کلت هر سه نفر را به قتل رسانده است.


همچنین نامبردە افزود؛ شخص بازداشت شدە، پنج سال پیش از همسر خود جدا شدە است. در نهایت فرم مضنون بعد از چهار ساعت دستگیر شده و در بازجویی به قتل اعتراف کرده است.
ک.م