چیا آقابیگ‌پور جهت اجرای حکم به زندان بوکان منتقل شد

ک.م.م.ک:
سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ شمسی، یک شهروند بوکانی به نام “چیا آقابیگ‌پور” فرزند احمد اهل روستای “رحیم خان” جهت اجرای حکم به زندان حکومت ایران در این شهرستان منتقل شد.
این شهروند از سوی دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر بوکان به اتهام “تبلیغ علیه نظام به نفع یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران” به یکسال و دو ماه حبس محکوم شده است.
لازم به ذکر است جدایی از حکم زندان، وی همچنین به ٧٠ ضربه شلاق و پرداخت ٣٠ میلیون تومان جریمه نقدی نیز محکوم شده است.
نامبرده در تاریخ ۱۵ شهریور سال جاری با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در شهر ارومیه آزاد شده است.
این شهروند طی مدت بازداشت از “دسترسی به وکیل” و “ملاقات با خانواده” محروم بوده است.
لازم به یادآوری است که پنج‌شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰، نیروهای امنیتی ایران بدون ارائه حکم قضایی به منزل شخصی این شهروند هجوم برده و وی را به اتهام “هواداری از یکی از احزاب کوردستانی” بازداشت کردند.
ج.ع