بازداشت یک شهروند دیگر توسط نیروهای امنیتی ایران

KMMK:

سه شنبه‌ ۷ دی ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “پیمان احمدی” فرزند انور اهل شهرستان پاوه، طی روزهای اخیر توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شده است.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای امنیتی ایران بدون ارائه حکم قضای نامبرده را بازداشت کرده اند.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

ا.ا